Ez unibertsitateko arudi akademikoa

Eusko Jaurlaritzako legezko arautegia.