AGINDUA, 2008ko abenduaren 2koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Au­tonomia Erkidegoko ikastetxeetan diagnosi-ebalua­zioko prozesua arautzen duena. (EHAA 2008-12-09)

Izenburua AGINDUA, 2008ko abenduaren 2koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Au­tonomia Erkidegoko ikastetxeetan diagnosi-ebalua­zioko prozesua arautzen duena. (EHAA 2008-12-09)
Deskribapena