AGINDUA, 1993ko maiatzaren 5ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuarena, Haur Hezkuntzan ebaluaketa araupetzen duena. (EHAA 93/6/1)

Izenburua AGINDUA, 1993ko maiatzaren 5ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuarena, Haur Hezkuntzan ebaluaketa araupetzen duena. (EHAA 93/6/1)
Deskribapena