211_2015 DEKRETUA azaroaren 10ekoa

Izenburua 211_2015 DEKRETUA azaroaren 10ekoa
Deskribapena

211/2015 DEKRETUA, azaroaren 10ekoa, zeinaren bidez lan-esperientziaren bidez edo prestakuntzarako
bide ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-konpetentziak ebaluatzeko eta
egiaztatzeko prozedura eta antolamendua ezartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan.