isei.theme.imagen.isei

Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea

  • ES | EU | EN

 

Informazio gehiago honi buruz: Tratu txarra berdinen artean

Kontsultak, zalantzak eta iradokizunak, ciberbullying kasuetan ikastetxeetan jardutako protokoloa eta are gehiago…: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-573/eu/contenidos/informacion/dif11/eu_5613/dif11_e.html

 

ARARTEKO

Bizikidetza eta gatazkak ikastetxeetan:

http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?codMenuPN=1&title=Convivencia+y+conflictos+en+los+centros+educativos&contenido=465&tipo=5&codResi=1&layout=contenedor.jsp&codMenu=53&codMenuSN=376&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&nivel=1400&language=eu

  • Copyright @ 2015 ISEI-IVEI