isei.theme.imagen.isei

Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea

  • ES | EU | EN
Ikerketak hizkuntzei buruz

Eraginkorrak dira gure Komunitatean burutzen ari diren esperimentazio-proiektu eleaniztunak? Zein punturaino instrukzioko hizkuntza desberdin baten ikasketak zerikusirik du ikasleen konpetentzia mailan, hizkuntza horrekin ematen diren arloetan? Probako hizkuntza eta ikasleen etxeko hizkuntza bat bera izateak edo ez izateak irakasteredu elebidunetako ikasleen irakurketako errendimenduari eragin egiten dio?
Galdera hauei eta beste batzuei erantzuten die azken urteetan ISEI-IVEI-ak burutu dituen ikerketak eleaniztasunaren eremuan. Eta era berezian, emaitzetan hizkuntza proba aukera egokia duen eraginera kontatutako kontu haietara estatuko edo nazioarteko eremuko kanpoko ebaluazioetan.
Lan ikertzaile hau 2016an osatu da Hizkuntza Marko Hirueleduna azkeneko txosteneko argitalpenaz. Ikerketa honetan, hain zuzen ere, ezartzen diren lau urtez zehar HMH esperimentazioan  parte hartu duten ikastetxeetako behin betiko ondorioak.

2012. PISA- L. Probako hizkuntzak nazioarteko ebaluazioetako emaitzetan duen eraginari buruzko ikerlana

2012. PISA- L. Probako hizkuntzak nazioarteko ebaluazioeta...

2007. Ikasle hirueledunak bigarren hezkuntzan: egoera berri bat.

2007. Ikasle hirueledunak bigarren hezkuntzan: egoera berr...

2004. Probaren hizkuntzak ebaluazioen emaitzetan duen eragina.

2004. Probaren hizkuntzak ebaluazioen emaitzetan duen erag...

  • Copyright @ 2015 ISEI-IVEI