isei.theme.imagen.isei

Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea

  • ES | EU | EN

ANIZTASUNARI TRATAERA


ISEI-IVEIk egiten dituen ikerketak hiru iturri nagusietatik agertzen dira:

•    Sakon aztertzea aspektu adierazgarri eta korapilatsuak, hain zuzen ere, euskal heziketa-sistemari eragiten diotenak eta ebaluazio autonomiko, nazio eta nazioartekoetan ageri direnak.
•    Heziketa-estamentu edo prozesu bati eragiten dion edota hezkuntza-sistema  orokorraren alderdi nabarmenak hobetzeko Sailaren agindua.
•    Ezarri beharreko europar helburuekin
ondorioztatzen direnak lortzea.

IKASLE ETORKINAK EUSKADIN: Ezaugarriak eta emaitzen analisia

IKASLE ETORKINAK EUSKADIN: Ezaugarriak eta emaitzen analis...

ED13. Ikasle etorkinak Euskadin.

ED13. Ikasle etorkinak Euskadin.

  • Copyright @ 2015 ISEI-IVEI